Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości Startup Support bazuje na selektywnie dobranych specjalistach o wieloletnim doświadczeniu w swoich branżach. Pomagamy w znalezieniu optymalnego sposobu finansowania projektów startupowych. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania zarówno dla ludzi, którzy stawiają swoje pierwsze kroki w biznesie, jak i dla firm, które chcą poprawić swój dotychczasowy sposób funkcjonowania i organizacji. Dodatkowo oferujemy wsparcie merytoryczne, w tym coaching i mentoring personalny, poprawiające umiejętności miękkie, które pomagają w każdym aspekcie funkcjonowania w biznesie.

desktop-1149231_640

Obszary działań Fundacji

 


  •  inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu rozwój gospodarczy i restrukturyzację w obrębie regionów Rzeczypospolitej Polskiej

  • inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach na rzecz rozwoju przedsiębiorczości - inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach przyczyniających się do współpracy instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych z inwestorami i przedsiębiorcami

  • działalność oświatowa, naukowo-techniczna, naukowa, szkoleniowa, doradcza i kulturalna - promocja regionów zacofanych na rynku ogólnopolskim i europejskim

  • wspieranie rozwoju obywatelskiego, zawodowego i naukowego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży akademickiej

  • inicjowanie działań lub współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz ważnych zagadnień gospodarczych

  • promocja polskiej gospodarki

Fundacja

Updated on 2017-06-15T13:04:58+00:00, by fundacja.